Tandartspraktijk Den Haag Centrum

Huisregels

Naast de Algemene Voorwaarden, gelden in onze praktijk de volgende praktijkregels:

Persoonlijke gegevens

Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje te overhandigen tijdens de eerste afspraak.
Uw medische dossier is tegenwoordig gekoppeld aan uw BSN-nummer. Daarom is een inschrijving alleen mogelijk met een geldig BSN-nummer.
Heeft u een geheim woonadres of woont u in het buitenland? Om u te kunnen inschrijven hebben wij dan ter verificatie een recente brief van een erkende afzender nodig (belastingdienst, gemeente, bank, etc.).
Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoon, e-mail etc., dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Dit, om mogelijke complicaties te voorkomen.
Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.

Tijdens de intake afspraak:

Maakt u kennis met uw vaste behandelende tandarts
Worden uw wensen en behoeften in kaart gebracht
Wordt de algehele gezondheid van uw gebit in beeld gebracht (d.m.v. een klinisch en röntgenologisch onderzoek)
Wordt uw behandelplan met u besproken


Let op: aan een intake afspraak zijn, net zoals bij ieder andere behandeling, kosten verbonden.

Eerste afspraak (intake)

Zodra u zich heeft ingeschreven zullen wij contact met u opnemen voor een “intake”. Om hoge kwaliteit mondzorg te kunnen bieden is het voor ons noodzakelijk om eerst een goed beeld te krijgen van uw algemene mondgezondheid en uw eigen wensen.

Afspraak verzetten of annuleren

Het verzetten of annuleren van een afspraak moet tijdig gedaan worden. Bij een niet nagekomen afspraak zal de voor u gereserveerde behandeltijd in rekening worden gebracht. Hierbij rekenen wij €10,- per 5 minuten dat gereserveerd is voor behandeling.

Afspraken kunnen uiterlijk 48 uur van te voren kosteloos worden verzet/geannuleerd (zon- en feestdagen niet meegerekend).

Afspraken en behandelingen

Bij Tandartspraktijk Den Haag Centrum ligt de focus op het zo lang mogelijk behouden van het eigen gebit. Wij werken dan ook preventief en voorkomen kwalen liever dan dat we ze genezen. Een halfjaarlijks bezoek voor controle is noodzakelijk om dit te waarborgen. Daarom plannen wij na uw halfjaarlijkse controle afspraak, direct de volgende controle afspraak alvast in.

De controle afspraken gaan over het algemeen in combinatie met een bezoek voor gebitsreiniging bij onze mondhygiënist of preventie medewerker. Tijdens de halfjaarlijkse controle is er in principe geen tijd voor vervolgbehandeling. Er zal daarom zo nodig een vervolgafspraak worden gemaakt.

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen helaas niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk of schooltijden.
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens tijdsgebrek.

Afspraakherinnering per SMS of E-mail

U krijgt een aantal dagen vóór uw afspraak een herinnering per SMS of e-mail (uw voorkeur kunt u doorgeven aan de balie). Echter is dit bedoeld als een extra service en worden er geen rechten aan ontleend. Het bijhouden van afspraaktijden blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Overige zaken

Wijzigingen in adres-, verzekering-, telefoon- en medische gegevens gelieve (tijdig) aan de balie of per telefoon doorgeven. Wanneer er veranderingen zijn in uw medicatie of wanneer u zwanger bent, vergeet dit dan niet door te geven aan uw tandarts. Sommige behandelingen kunnen een gezondheidsrisico met zich meebrengen.
In de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan.
Kinderen tot 10 jaar dienen bij elk praktijkbezoek te worden begeleid door een ouder of volwassen begeleider.
Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Dental Luxe is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
Binnen onze praktijk worden diverse verrichtingen gedelegeerd aan daartoe opgeleide en bevoegde medewerkers. U kunt uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar maken en u zult altijd uw vaste behandelaar behouden. In geval van onvoorziene afwezigheid van de behandelaar(s) van uw voorkeur, kan het echter voorkomen dat uw afspraak wordt overgenomen door een collega medewerker. Wij proberen indien mogelijk dit vooraf aan u door te geven.
Wij streven er altijd naar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat u langer moet wachten doordat bijvoorbeeld sommige patiënten meer tijd vragen dan was voorzien of omdat er spoedeisende patiënten tussendoor komen. Wij doen ons best om u hiervan op de hoogte te houden mocht dit voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip.