Tanden/kiezen trekken

Soms kan het nodig zijn om een tand of kies te trekken. Deze tandartsbehandeling vindt plaats als een tand niet meer te redden valt, omdat deze er te slecht aan toe is. Tanden die in de weg staan worden ook getrokken.